Varstvo pred požarom
Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti
Varnost pri delu
Promocija zdravja pri delu
Kemikalije
  Predstavitev
  Povezave
   
   
   
 
 

CVR d.o.o.
Ljubljanska cesta 62
3000 Celje
Direktor: Tomaž Plevnik
E-mail: info@cvr.si
GSM: +386 70 881 506

E-povpraševanje

 
 

 

 
  Varstvo pred požarom  
potrebni prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.  
  Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti  
ukrepi, potrebni, da bi stavbe izpolnjevale gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti. Cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali, premoženja in okolja ter omogočati učinkovito ukrepanje gasilskih enot brez njihovega ogrožanja.  
  Varnost pri delu  
ukrepi, potrebni za zagotovitev varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom.  
  Promocija zdravja pri delu  
ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu na delovnem mestu in o oblikovanju zdravju naklonjenih delovnih razmer. Izvajanje sistematično ciljanih aktivnosti in ukrepov zaradi ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja delavcev.  
  Kemikalije  
kemijska varnost obsega preprečevanje kratkoročnih in dolgoročnih škodljivih učinkov kemikalij na zdravje človeka in na okolje med proizvodnjo, skladiščenjem, prevozom in uporabo kemikalij ter odstranjevanjem odpadkov le-teh.  
 
 
  Filter Urbane rešitve d.o.o.