Varstvo pred požarom
Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti
Varnost pri delu
Promocija zdravja pri delu
Kemikalije
  Predstavitev
  Povezave
   
   
   
 
 

CVR d.o.o.
Ljubljanska cesta 62
3000 Celje
Direktor: Tomaž Plevnik
E-mail: info@cvr.si
GSM: +386 70 881 506

E-povpraševanje

 
 

 

 

 

ZGODOVINA
Zgodovina našega podjetja sega v leto 1998, ko je Tomaž Plevnik, kot samostojni podjetnik začel opravljati storitve tehničnega preizkušanja in analiziranja, dejavnost podjetniškega in poslovnega svetovanja specializiranih strokovnjakov v smislu svetovanja s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in dejavnost izobraževanja.

Zaradi statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika je dne 16.2.2010 nastala nova kapitalska družba:

 

 

DRUŽBA

firma družbe: CVR, celovite varnostne rešitve, druge storitve in posredništvo, d.o.o.
skrajšana firma: CVR d.o.o.
sedež: Ljubljanska cesta 62, 3000 Celje
Matična številka: 3696413000
ID za DDV: SI59651431
TRR Banka Celje: SI56 0600 0036 4859 106
Zastopnik: Tomaž Plevnik, Mojca Govek Plevnik
 

 

POOBLASTILA IN DOVOLJENJA
Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje
Pooblastilo št. 8450-81/2013-3-DGZR z dne 3.1.2012 - izvajanje ukrepov za varstvo pred požarom (organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom)

Inženirska zbornica Slovenije
Potrdilo z dne 13.8.2012 o vpisu v seznam projektivnih podjetij Inženirske zbornice Slovenije pod evidenčno številko: 2797

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Odločba št. 10200-74/2013/5 z dne 23.12.2013 - dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere, hrup in osvetlitvene razmere) in obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.

 

 

 
 
  Filter Urbane rešitve d.o.o.